Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Info fremdrift etter brann i bygg A

Saneringsarbeidet er nå godt i gang i Fjellandsbyen Bygg A og holder forventet fremdrift. Vask og sandblåsing av betongoverflater har startet opp denne uken og prosessen er antatt å ta ca. 4 uker.

Det er videre tatt ut strekkprøver av forspent armering (spenntau) fra betongelementene for å kartlegge endelig omfang av rivningen av bærekonstruksjon, det er forventet svar på testene i løpet av september. Parallelt jobber vi mot entreprenør og betongelementleverandør for å ha mest mulig på plass den dagen vi kan starte på gjenoppbygging.

Basert på det vi vet per dags dato, og de signaler vi har fått om testing og undersøkelser, er vårt mål at vi tidlig i oktober skal kunne ha en tentativ fremdriftsplan klar for bygg A.

Torsdag 16. juni

Fjellandsbyen Hemsedal sitt bygg A var 30. mars i år utsatt for en omfattende brann. Det er, etter en rekke undersøkelser og befaringer, avdekket omfattende skader. Hvor mye av bygget som kan stå igjen, er fortsatt uklart.

Politiet har avsluttet sin etterforskningen, og deres konklusjon er at de ikke klarer å finne noen entydig årsak til brannen.

 Vi jobber nå videre med å sette opp en revidertfremdriftsplan for bygg A, og håper å ha denne på plass rett over sommeren.

Det er med stor sorg vi meddeler at Fjellandsbyen Hemsedal var berørt av brannen i Hemsedal onsdag 30. mars 2022.

Torsdag 31. mars 2022

Ved 16-tiden i onsdag (30. mars) ettermiddag fikk vi inn melding om brann på byggeplassen til Fjellandsbyen. Brannen spredte seg etter kort tid til nabobygget (Stavtaket). Brann- og redningsetaten gjorde en heroisk innsats for at brannen ikke skulle spre seg videre til andre nærliggende bygg. Det var mye vind i området, noe som gjorde arbeidet utfordrende. Først over midnatt kunne de melde om kontroll på brannen. Vi er glade for at det ikke er meldt om noen personskader eller savnede, men begge byggene har fått store materielle skader.

Per nå vet vi ikke hva som har vært årsak til brannen, men det forventes kartlagt når man får tilgang til bygget og kan gjøre de nødvendige undersøkelsene.

Vi i Solon Eiendom og entreprenør Veidekke takker brannvesenet og alle nødetatene for den enorme innsatsen som ble lagt ned og som var helt avgjørende for å begrense ytterligere spredning av storbrannen i Hemsedal i går og i natt.

Tilbake til oversikt