Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Politiet har avsluttet sin etterforskningen

Fjellandsbyen Hemsedal sitt bygg A var 30. mars i år utsatt for en omfattende brann. Det er, etter en rekke undersøkelser og befaringer, avdekket omfattende skader. Hvor mye av bygget som kan stå igjen, er fortsatt uklart.

Politiet har avsluttet sin etterforskningen, og deres konklusjon er at de ikke klarer å finne noen entydig årsak til brannen.

Vi jobber nå videre med å sette opp en revidertfremdriftsplan for bygg A, og håper å ha denne på plass rett over sommeren.

Tilbake til oversikt